Elinstallation

Vi hjälper dig med din elinstallation

Med bred kompetens, lång erfarenhet och mångsidigt kunnande utför våra elektriker elinstallationer inom ett flertal olika områden, och garanterar Dig den service Du behöver.

Kanske har du dolda eltrådar inne i väggarna eller börjar de få väl många år på nacken? Det gamla slitna proppskåpet är inte lika säkert som ett nytt och fräscht. De nya proppskåpen har lättskötta automatsäkringar och inbyggd jordfelsbrytare.

Jordfelsbrytare är numera standard vid nyinstallation och större renovering. Du kan förebygga personskada eller brand genom att låta installera en jordfelsbrytare i din villa eller lägenhet. Jordfelsbrytare är en liten apparat som känner av fel i ditt elsystem och stänger av strömmen blixtsnabbt. Den övervakar faktiskt ditt elsystem/hem 24 timmar om dygnet!

I dagens samhälle är det viktigt att spara energi. Därför arbetar vi mycket med smarta lösningar för till exempel belysning, som styrs av närvaro, tid på dygnet och väderlek.