Larm och säkerhet

Förbättra säkerheten och tryggheten i ditt hem eller i din verksamhet.

Vi installerar larm och övervakningar i alla typer av fastigheter. Ett larm eller övervakning har så många positiva effekter idag, tänk Dig en 24-timmarsservice på allt Du har i drift på ditt företag och i Din bostad.

Säkra framtiden!
Vi sätter ofta tex övervakning på jordfelsbrytare (inte minst uppskattat hos försäkringsbolagen).

Vi är en oberoende larminstallatör med valmöjlighet för koppling till valfri larmcentral.